Výkonný výbor

logo-lsk-web3

Předseda – Pavel Gazda, tel. 731 505 051

Místopředseda – Eliška Gazdová, tel. 731 505 052

Místopředseda – Kateřina Hálková, tel. 731 501 476

Zástupce trenérů – Marek Szmek, tel. 608 505 947

Zástupce rodičů – Libor Venglář, tel. 776 795 994

——————————————————————————————————————————————————————

Z rozhodnutí vedení klubu, byl v srpnu 2019 rozšířen Výkonný výbor klubu o zástupce trenérů pana Marka Szmeka, na kterého se obracejte s dotazy na sportovní přípravu a přípravu na závody, případně na individuální tréninky. Dále pak o pana Libora Vengláře, zástupce rodičů. Ten má na starosti statistiky a webové stránky. Rád vám pomůže i s výjezdy na soutěže a radou pro nové členy.

Věříme, že nová struktura pomůže v komunikaci rodičů s trenéry a vedením klubu.