احساسك و انت مخلص شغل

البارت الثامن عشر بنت بمدرسه عيال اغنياء. بحث در مورد چگونگی پاسخ به این سوال بسیار است اما به نظر من بهترین روش آن است که یک مهارت که واقعا در آن بد هستید و در ظاهر به شغل جدید مرتبط است اما عملا این گونه نیست را بیان کنید

2023-02-08
    تجل ت شكوى الزمان
  1. - لإنك لم تصبح أباً لأولادى
  2. overjoyed nut [deleted] 10:42am, 7 June 2008
  3. أنتي_حقي_أنا الفصل العاشر
  4. كاتب الاغنية : عبده روقه
  5. ذات بشره
  6. هرگز روزي